Odborný program

Pátek 26. 4. 2024

08.00 - 10.00 Registrace
09.00 - 09.10
Slavnostní zahájení
09.10 - 12.30
LIVE SURGERY - přenos z operačních sálů, operace katarakty a rohovky
moderuje: MUDr. Jiří Blažek
operují:
 
doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO
doc. MUDr. Libor Hejsek, Ph.D., FEBO
MUDr. Zdeněk Mazal
MUDr. Vladimír Liška, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Novák, CSc., FEBO

12.30 - 14.00
 
Oběd
14.00 - 14.30
Životní jubileum doc. MUDr. Jana Nováka, CSc., FEBO
14.30 - 16.00
Odborný program
moderuje: doc. MUDr. Jan Novák, CSc., FEBO; MUDr. Eva Klofáčová
  DMEK
doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D.
  Vzpomínky na COLIUV
doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO
  "Dráty v oku" nebo "Nečekaná překvapení" (video)
MUDr. Zdeněk Mazal
  Historie operace katarakty v Litomyšli
MUDr. Vladimír Liška, Ph.D.
  Tisíc a jedna IOL
MUDr. Pavel Dohnálek
16.00
Ukončení akce

 

změna programu vyhrazena