Harmonogram

08.30 - 10.00 Registrace
09.00 - 09.10 Slavnostní zahájení
09.10 - 12.30 LIVE surgery (přenos z operačních sálů)
12.30 - 14.00 oběd
14.00 - 14.30 Životní jubileum doc. MUDr. Jana Nováka, CSc., FEBO
14.30 - 16.00 Přednášková odborná část
16.00 Ukončení akce